granulát

Čištění granulátů

Firma EKOLAS, zabývající se také činností v oblasti nakládání s odpady, si Vám dovoluje nabídnout ojedinělou službu čištění granulátů, drtí a regranulátu z HDPE, LDPE, PP apod.

Z mechanicky znečištěných směsí (tzv. smetků či úsypů), které často vznikají při manipulaci s materiálem, během dopravy, zpracování nebo znečištěním granulátu v důsledku živelných pohrom, jsme na technologickém zařízení, které bylo u nás pro tento účel vyvinuto, schopni odstraňovat i příměsi, které jsou dosavadními běžnými způsoby obtížně oddělitelné. Jedná se zejména o lehké mechanické nečistoty - dřevěné třísky apod. Praktické výsledky prokázaly velmi dobrou možnost takto znehodnocenou surovinu opět využít ve výrobním procesu. Navíc je třeba zdůraznit, že vyčištěný granulát si zachovává své původní fyzikálně-chemické vlastnosti, neboť nedochází k tepelnému přepracování - regranulaci.

Ekonomický přínos pro Vás lze velmi jednoduše vyhodnotit porovnáním ceny naší služby oproti ceně nové suroviny + likvidací suroviny již znečištěné. Využitím naší služby, která navrací vyčištěný granulát zpět do výroby, snížíte ztráty o cca 60%.

Běžné min. dodací množství je 1500 kg mechanicky znečištěné směsi. V případě zájmu doporučujeme ověřit kvalitu naší služby na zkušebním vzorku cca 200-250 kg. Po vyčištění materiálu je vzniklý odpad z dané dodávky, odběrateli vrácen na jeho náklady k likvidaci.

Veškeré Vaše dotazy týkající se této služby rádi zodpovíme.


Obalový materiál
Mikroten (HDPE)
Polyetylen (LDPE)
Celofán
AL folie
Čištění granulátu
Kontakt
EKOLAS spol. s r.o.
Moravský Beroun
provoz Ondrášov 43
+420 554 733 080
Mobil +420 604 705 375